Algemeen

De Stichting Paardrijden Gehandicapten Apeldoorn staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 1039163. Ons Fiscaal nummer is 7249366.

Bestuur
Het bestuur van SPG Apeldoorn bestaat uit:

Voorzitter: Leida van den Brink
Secretaris: Annemarie Magré

Penningmeester: Marius van Arendonk
Coördinator Paardrijden: Sonja van Harmelen
Coördinator Mennen: Leida van den Brink

Vrijwilligers
De SPG bestaat, naast het bestuur, uit een pool van vrijwilligers bij het paardrijden en vrijwillige koetsiers, die zich (wekelijks) inzetten om de lessen mogelijk te maken.

Donaties
Wilt u als bedrijf of particulier een schenking doen aan de SPG? Neem dan contact met ons op: klik daarvoor hier. Ons IBAN-nummer is: NL15 RABO 039.34.79.412.

Stichting Vrienden van de Stichting Paardrijden Gehandicapten Apeldoorn
KvK nr. 41039591

Bestuur
Voorzitter: Peter van Oppenraaij
Secretaris : Ernst van Beek
Penningmeester: Co Berendsen

Doel
De Stichting Vrienden stelt zich ten doel de SPG financieel en voorts met alles wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn te ondersteunen.

Donateurs
De Stichting Vrienden van de SPG kent donateurs en staat open voor schenkingen en erfstellingen en legaten.


terug naar boven